• Vårens aktiviteter

    God fortsättning på det nya året! Jag tror att 2020 kommer vara ett år med stora förändringar i ett större perspektiv. Vi kommer se nya och gamla konflikter blossa upp för att finna djupare lösningar och försoning. Det sättet som vi behandlat vår planet och våra medmänniskor på behöver få ett slut, och jag vet att  vi är många som ber för att världens stora makthavare och beslutsfattare ska komma till insikt. Även för mig är det en del nytt. Jag kommer under våren ha en del roliga samarbeten! Privatsittningar Ronneby healing och meditation (i Ronneby Brunnspark) 20 mars Det finns några tider kvar den dagen och de bokas till…