Healing

Jag arbetar med det som kallas för Andlig Healing. Det innebär att healern inte följer några förbestämda mönster utan det är intuitionen som styr behandlingen. Vi är alla helt unika och varje sittning blir på så vis helt personligt anpssad.

Healing innebär att man tillför livsenergi. Allt levande är  beroende av energi för att må bra, men i bland kan det uppstå obalans/underskott.  Energin kommer från en oändlig källa, den universella kraften, Gud. Jag som healer är endast ett verktyg, eller en länk, för att skicka vidare denna fantastiska energin.

Att gå för att få healing är som att ge sig själv en vitamininjektion, och vem behöver inte det i bland! Det finns inte några regler för hur ofta man kan ta emot healing, allt beror på hur ditt behov ser ut.

Healing är avslappnande och givande för alla. Det kan ha mycket god effekt på problem som värk, sömnproblem, trötthet, vid skada, påskynda sårläkning, trauma, utmattning, sorg, m.m. Det fungerar mycket bra även på distans.

Jag ger healing till både människor och djur.

Healingterapi

Ibland kan man vilja arbeta djupare med underliggande problem, då använder jag mig av en form av healingterapi. Det innebär att klienten under healingen själv är aktiv och registrerar de känslor och tankar som kommer upp under behandlingen. Tillsammans för man ett samtal kring det som upplevs och får förståelse för det som sker och varför. Samtidigt som man läks fysiskt, mentalt, känslomässigt och andligt genomgår man en djupare förändring som kan ge fina resultat.

 

Stödjande samtal/coachning

Det kan kännas väldigt läkande att helt kravlöst få prata om sina tankar och funderingar med någon som står utanför ens privatliv och inte har några förutfattade meningar. Att få sätta ord på sina känslor och få hjälp att se på situationen ur andra perspektiv kan öppna dörren för lösningar. Inget problem är för litet eller för stort för att prata om med en terapeut. Det är lätt att köra fast i sina gamla tankemönster om man inte ventilerar dem med någon.  Jag använder min intuition till att visa dig alternativ på lösningar. Tillsammans kan vi lägga upp en plan som passar dig.

 

20161025_162325

Under healingen ligger man skönt på britsen, fullt påklädd med en filt över sig.