På plats i Ronneby

För dig som bor i Blekinge med omnejd finns det i vår möjlighet att boka tid i Ronneby. Platsen är Spirituellt Center i den vackra Brunnsparken. Det är endast elevsittningar som är möjliga dessa datum. Bokning görs till Helen Olausson, hennes nummer och mail finns på spirituelltcenter.se. Tider till min stuga i Killeberg bokas som vanligt endast till mig på 073-7713259.

Vårens datum är:

Fredag 15 april 10-16

Fredag 27 maj 10-16

Måndag 13 juni 10-16

Varmt välkommen!